Værdigrundlag for vuggestuen

  • Vi skaber tryghed, livsglæde og sammenhæng i barnets hverdag.
  • Vi giver børnene trygge, nære og genkendelige rammer for leg, læring og udvikling.
  • Vi er nærværende voksne der møder børnene med respekt og tillid, og på den baggrund skabe de rette betingelser for deres trivsel og udvikling.
  • Vi møder børnene på deres individuelle udviklingstrin og de stimuleres der ud fra.
  • Vi prioriterer udeliv og brug af naturen højt, da det giver muligheder for stimulering af alle sanser.
  • Vi bruger sang og højtlæsning som en naturlig del af hverdagen.
  • Vi skaber traditioner i hverdagen og i forbindelse med højtider, årstider og mærkedage.
  • Vi har et tæt samarbejde med forældrene.
  • Vi skaber helhed og sammenhæng i barnets tilværelse fra vuggestue til børnehave.
  • Vi tilbyder børnene sund og nærende kost, som vi selv tilbereder.

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Tema om krop og bevægelse

17. aug
4. sep
17. aug  -
4. sep

Forældrekaffe

11. sep 14:30
16:00
11. sep 14:30 -
16:00

Tema om musik og sang

14. sep
2. okt
14. sep  -
2. okt

Kastanjegårdens motionsdag

9. okt  
9. okt

Tema om Halloween og eventyr

12. okt
30. okt
12. okt  -
30. okt

Bedsteforældrekaffe

23. okt 14:30
16:00
23. okt 14:30 -
16:00

Tema om jul

9. nov
18. dec
9. nov  -
18. dec

Forældremøde på Kastanjegården

12. nov 19:00
21:00
12. nov 19:00 -
21:00

Forældrekaffe

11. dec 14:30
16:00
11. dec 14:30 -
16:00