Værdigrundlag for vuggestuen

  • Vi skaber tryghed, livsglæde og sammenhæng i barnets hverdag.
  • Vi giver børnene trygge, nære og genkendelige rammer for leg, læring og udvikling.
  • Vi er nærværende voksne der møder børnene med respekt og tillid, og på den baggrund skabe de rette betingelser for deres trivsel og udvikling.
  • Vi møder børnene på deres individuelle udviklingstrin og de stimuleres der ud fra.
  • Vi prioriterer udeliv og brug af naturen højt, da det giver muligheder for stimulering af alle sanser.
  • Vi bruger sang og højtlæsning som en naturlig del af hverdagen.
  • Vi skaber traditioner i hverdagen og i forbindelse med højtider, årstider og mærkedage.
  • Vi har et tæt samarbejde med forældrene.
  • Vi skaber helhed og sammenhæng i barnets tilværelse fra vuggestue til børnehave.
  • Vi tilbyder børnene sund og nærende kost, som vi selv tilbereder.

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Temauger om rim og remser

11. mar
22. mar
11. mar  -
22. mar

Bedsteforældredag

22. mar  
22. mar

Temauger om påske

25. mar
12. apr
25. mar  -
12. apr

Forældrekaffe

12. apr 14:30
16:00
12. apr 14:30 -
16:00

Temauger om naturen

23. apr
10. maj
23. apr  -
10. maj

Vuggestuens arbejdsdag

4. maj 09:00
13:00
4. maj 09:00 -
13:00

Vi fejrer bededag

16. maj  
16. maj  

Temauger om sociale relationer

20. maj
7. jun
20. maj -
7. jun

Temauger om krop og bevægelse

11. jun
28. jun
11. jun  -
28. jun

Sommerfest

13. jun 16:30
19:00
13. jun 16:30 -
19:00

Vi fejrer Skt. Hans for børnene

21. jun  
21. jun  

Kreative temauger

1. jul
9. aug
1. jul -
9. aug

Temauger om høst

19. aug
6. sep
19. aug  -
6. sep

Forældrekaffe

6. sep 14:30
16:00
6. sep 14:30 -
16:00

Temauger om musik og sang

16. sep
4. okt
16. sep  -
4. okt

Vuggestuen holder motionsdag

11. okt  
11. okt

Temauger om Halloween og eventyr

14. okt
1. nov
14. okt  -
1. nov

Bedsteforældredag

25. okt 14:30
16:00
25. okt 14:30 -
16:00

Temauger om jul

11. nov
20. dec
11. nov  -
20. dec

Forældremøde

14. nov 19:00
21:00
14. nov 19:00 -
21:00

Forældrekaffe

13. dec 14:30
16:00
13. dec 14:30 -
16:00