Værdigrundlag for vuggestuen

  • Vi skaber tryghed, livsglæde og sammenhæng i barnets hverdag.
  • Vi giver børnene trygge, nære og genkendelige rammer for leg, læring og udvikling.
  • Vi er nærværende voksne der møder børnene med respekt og tillid, og på den baggrund skabe de rette betingelser for deres trivsel og udvikling.
  • Vi møder børnene på deres individuelle udviklingstrin og de stimuleres der ud fra.
  • Vi prioriterer udeliv og brug af naturen højt, da det giver muligheder for stimulering af alle sanser.
  • Vi bruger sang og højtlæsning som en naturlig del af hverdagen.
  • Vi skaber traditioner i hverdagen og i forbindelse med højtider, årstider og mærkedage.
  • Vi har et tæt samarbejde med forældrene.
  • Vi skaber helhed og sammenhæng i barnets tilværelse fra vuggestue til børnehave.
  • Vi tilbyder børnene sund og nærende kost, som vi selv tilbereder.

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Temauger om musik og sang

16. sep
4. okt
16. sep  -
4. okt

Vuggestuen holder motionsdag

11. okt  
11. okt

Temauger om Halloween og eventyr

14. okt
1. nov
14. okt  -
1. nov

Bedsteforældredag

25. okt 14:30
16:00
25. okt 14:30 -
16:00

Temauger om jul

11. nov
20. dec
11. nov  -
20. dec

Forældremøde

14. nov 19:00
21:00
14. nov 19:00 -
21:00

Forældrekaffe

13. dec 14:30
16:00
13. dec 14:30 -
16:00