Læreplan for vuggestuen Kastanjegården

Kastanjegården er en privatejet vuggestue, med plads til 20 børn i alderen 26 uger til og med 2 år. Vi samarbejder med den lokale børnehave og ekstern samarbejdspartner, på lige fod med de kommunale institutioner f. eks talepædagogen, psykologen, sundhedsplejersken og børnefysioterapeuten.

Vuggestuen tilbyder pædagogisk faglig håndtering, af det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, ude liv og udfordringer. I vuggestuen vægter vi forældre samarbejdet samt det enkelte barns trivsel og udvikling højt. Vi tilrettelægger dagligdagen efter en fast dagsrytme. Vi arbejder med en anerkendende pædagogik der bygger på nærvær, opmærksomhed og respekt for det enkelte barn. Vi præsenterer forskellige udfordringer til børnene, indenfor deres egen zone og deres nærmeste udviklings zone, for at stimulere deres udvikling.

Siden 1. august 2004 har det været obligatorisk for alle dagtilbud, at lave pædagogiske læreplaner. En pædagogisk læreplan er en beskrivelse af, hvordan den enkelte institution arbejder med at understøtte børnenes læring og udvikling. Den skal indeholde en beskrivelse af de mål og den pædagogiske praksis man har, i institutionen omkring børnenes læring samt hvordan man vil dokumentere og evaluere børnenes udvikling.

I læreplanen er der 6 temaer, der skal beskrives:
•    Barnets alsidige og personlige udvikling.
•    Sociale kompetencer.
•    Sprog.
•    Krop og bevægelse.
•    Naturen og naturfænomener.
•    Kulturelle udtryksformer og værdier.

Formålet med at arbejde med pædagogiske læreplaner på Kastanje gården er, at vi kan synliggøre, dokumentere, udvikle og evaluere vores daglige pædagogiske arbejde, med børnene.

Læreplanen bliver evalueret hvert andet år, af vuggestuens bestyrelse og den tilsynsførende fra Skanderborg kommune. Det sørger den pædagogiske leder for.

Aktivitetskalender

BegivenhedDato

Tema om høst

29. jun
7. aug
29. jun  -
7. aug

Tema om krop og bevægelse

17. aug
4. sep
17. aug -
4. sep

Forældrekaffe

11. sep 14:30
16:00
11. sep 14:30 -
16:00

Tema om musik og sang

14. sep
2. okt
14. sep -
2. okt

Kastanjegårdens motionsdag

9. okt  
9. okt  

Tema om Halloween og eventyr

12. okt
30. okt
12. okt -
30. okt

Bedsteforældrekaffe

23. okt 14:30
16:00
23. okt 14:30 -
16:00

Tema om jul

9. nov
18. dec
9. nov -
18. dec

Forældremøde på Kastanjegården

12. nov 19:00
21:00
12. nov 19:00 -
21:00

Forældrekaffe

11. dec 14:30
16:00
11. dec 14:30 -
16:00